Årsmøtedokumenter – 17.04.2024 kl 19 i Øfsti Grendehus

Valgkomiteens innstilling mangler pr 18.mars, den vil bli lagt ut så fort den er klar.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes flaksjo@gmail.com innen 5. april.

Årsmøte i Flaksjø- og Lillefjell bygdeallmenning, Sorte Grendehus, 29. mars kl 19

Vanlige årsmøtesaker.

Her finner dere årsmøtedokumentene.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til flaksjo@gmail.com innen 23. mars 2023

Årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning torsdag 28. april 2022 kl 19.00 i Øfsti grendehus

Vanlige årsmøtesaker og valg.

Her finner dere årsmøtedokumentene (og snart valgkomiteens forslag).

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet eller motkandidater til valgkomiteens forslag, sendes til flaksjo@gmail.com innen 22. april 2022.

Årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning torsdag 4. november kl 19 i Sorte grendehus

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til flaksjo@gmail.com innen 27. oktober 2021.

Her finner dere årsmøtedokumentene i PDF-format.