Turområde

Det er mange fine turmuligheter i Bygdeallmenningas område, fra Strætefjell i vest til Lillefjell i øst.

Flaksjøen (foto: Kristin Bodsberg)

Adkomst: Med bil kan Flaksjøvegen benyttes. Dette er bomveg, kr 30 for personbil. Ta med kontanter, foreløpig er det ingen annen betalingsløsning. Bomvegen forvaltes av en egen forening, Flaksjøvegen.

Til fots kan man komme fra flere kanter: Fra Hegra festning, fra  Holmssvingen, fra Myrplassen i Sorte, fra Dyva, fra Romsjøen. Det er flere merkete turstier i området, Turistforeningen (rød) og kjentmann.no (blå), samt at lokale grendelag har tilstøtende merkete stier (Sortasringen, Dyva og Elvran).

Tursti (foto: Kristin Bodsberg)

Vi gjør oppmerksom på at Forsvarets anlegg ved Leksdal skytefelt i Elvran legger begrensninger på ferdselen i området for de tidspunktene det foregår skyting. Forsvaret varsler med annonsering i lokalaviser for hver måned, og ved oppslag. Vakthavende ved Værnes garnison kan kontaktes på telefon 917 07 273.

Kristiankåken (foto: Kristin Bodsberg)