Om bygdeallmenninga

Flaksjø og Lillefjells almenning (juridisk skrivemåte) har org. nr: 875 738 232
Stiftet: 5. desember 1799

Bruksrett i Flaksjø og Lillefjell Bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer innen bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. De bruksberettigede velger et styre som står for forvaltningen sammen med en ansatt skogbestyrer på timebasis.

Bygdeallmenninger reguleres gjennom Lov om bygdeallmenninger med tilhørende rundskriv.

Flaksjø og Lillefjell Bygdeallmenning er medlem av Norsk Almenningsforbund.

I 2000 ble det utgitt ei bok, «Høyt over vidden bak Strætesfjell», om bygdeallmenninga i forbindelse med allmenningas 200 års jubileum. Boka kan fortsatt kjøpes, kontakt styreleder. Boka gir en fin oversikt over allmenningas historie og innhold. 

Jubileumsboka om bygdeallmenninga. Hovedredaktør av boka var Arnt Bjørseth. 

Styret (med gjeldende valgperiode):

Arne Stene (2020-2024), styreleder

Arne Stene, styreleder

Styremedlemmer: Egil Petter Stræte (nestleder) (2018-2022), Geir Johan Einang (2018-2022 ), Even Damås (2020-2024), Bjørn Ole Håve (2020-2024)

Varamedlemmer:

Sigurd Svendsen (2020-2022), John Berg (2020-2022)

Skogbestyrer: Rune Moen  (2013- )

Skogbestyrer Rune Moen noterer ved blinking (foto: Egil Petter Stræte)