Velkommen til Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning

Øfstivollen og Flaksjøen (foto: Allskog Plan ved Rune Moen)

Vår bygdeallmenning er en utmarkseiendom på om lag 11.900 dekar i Stjørdal kommune i Trøndelag og har nærmere 50 bruksberettigede. 

Bygdeallmenninga er et ettertraktet turområde for jakt, fiske, bær, sopp og andre friluftsaktiviteter for allmennheten. Vi har også en setervoll, Øfstivollen, som kan leies for overnatting, og bortfeste av 27 hytter.

Flaksjøen (foto: Kristin Bodsberg)

(Utforming av logo: Ivar Papadopoulos Samuelsen)