Jakt og fiske

Det er fritt fiske for alle på bygdeallmenningas eiendom. Fiskevatn: Flaksjøen, Holmstjønna, Moatjønnin østre og vestre, Steintjønna, Svarttjønna.

Elgjakt: Bygdeallmenninga har årlig fellingskvote på 3-4 dyr. Rettighetene til elgjakt er for tiden leid ut.

Småviltjakt: Kort kan kjøpes hos kontaktperson for jakt.  Det er begrensning i antall kort som selges.

Kontaktperson for jakt: 
Geir Johan Einang, mobil 402 28 182 , e-post: geir_einang@hotmail.com.

Flaksjøen (foto: Kristin Bodsberg)