Hytter

På eiendommen ligger 27 hytter med festetomter. De aller fleste av hyttene ligger ved Flaksjøen.

Foto: Kristin Bodsberg

Det foreligger ikke planer om ytterligere utbygging av hytter.

Hytteeiere må melde fra til allmenningas skogbestyrer om eierskifte slik at hytteregister kan oppdateres og ny festekontrakt lages. Se eget meldingskjema under fanen skjema.

Hytteeiere som planlegger endringer av hytta, slik som påbygging, bod, uthus mv, må melde fra til styrets leder før det søkes kommunen om tillatelse.

Foto: Kristin Bodsberg