Bruksrett

Bruksrett i Flaksjø og Lillefjell Bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer innen bygdelaget som fra gammel tid har utøvd bruksrett i allmenningen. Eier av eiendom med bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Bruksretten omfatter rett til trevirke og beite for eiendommens husdyr.

Eierskifte og endringer ved eiendommen (areal mv) meldes til bygdeallmenningas skogbestyrer. Se eget meldingsskjema under fanen skjema.

(foto:Kristin Bodsberg)
Vedhogst (foto: Rune Stræte)