Årsmøte 2020 – utsatt

Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av Covid-19. Ny dato vil bli annonsert. Hvis det blir innen rimelig tid vil årsmøtedokumentene gjelde fortsatt, inklusive valgkomiteens innstilling.

Bruksberettigede inviteres til årsmøte i Flaksjø og Lillefjell bygdeallmenning mandag 30. mars kl. 19.00 i Øfsti Grendehus.

Manntallet baserer seg på de bruksberettigede eiendommene, og denne oversikten finner du ved å laste ned dokumentet her:

De som står oppført i manntallet har stemmerett ved årsmøtet.

Årsmøtedokumenter:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende seinest 20. mars.

For gjennomføring av valg står det følgende i lov om bygdeallmenninger av 1992:

§ 4-7. (valgkomité, forslag på styremedlemmer og varamedlemmer, motforslag)

Valget tilrettelegges og ledes av en valgkomité på tre til fem medlemmer som velges av de stemmeberettigede i forbindelse med styrevalget, jfr. § 3-14 første ledd nr. 3. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal fremme forslag på styremedlemmer og varamedlemmer i det antall som skal velges, og forslag til medlemmer i valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag skal legges ut til gjennomsyn sammen med de øvrige årsmøtedokumenter, jfr. § 3-13 annet ledd. Eventuelle motforslag kan innleveres valgkomiteen av enhver stemmeberettiget innen to uker før valget avholdes, og skal være tilgjengelige for gjennomsyn senest én uke før årsmøtet.

Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Annonse i StjørdalsNytt 19.02.2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *