Årsmøte 2019

Årsmøte for bruksberettigede i Bygdeallmenninga holdes tirsdag 23. april kl. 19.00 i Sorte grendehus.

Sakspapirer til årsmøtet finner du i egne lenker nedenfor. Det er valg bare på hvert andre årsmøte i allmenninga, og i år er det ikke valg.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder Petter Slungaard i hende seinest 8. april.

Bygdeallmenninga har nylig meldt seg inn i Norsk Almenningsforbund. På årsmøtet vil forbundets sekretær Sæbjørn Forberg delta og holde et innlegg om Almenningsforbundets arbeid og om bruksrett i bygdeallmenninger.

Kaffe og noe bite i serveres.

Korrigert regnskap med resultat og balanse lagt ut 8. april 2019.

Utvisning av ved og tømmer for 2018/2019

Styret har nå blinket utvisning for de bruksberettige som har meldt på interesse for hogst av ved eller tømmer. Bruksberettiget skal ha fått beskjed. Kontakt eventuelt skogbestyrer.

Neste utvisning blir for 2019/2020. Fristen for å melde på utvisning av tømmer og/eller ved blir om lag 1. mai 2019.

Blinking (foto: Egil Petter Stræte)